Poštovane kolegice i kolege,

na učestale upite o radu Referalnog centra za CAD/CAE programsku podršku i nabavci nove programske podrške u okviru redovite nabave CAD/CAE RC, dužni smo Vas obavijestiti da, prema raspoloživim informacijama, MZOŠ nije donio odluku o daljnjem financiranju rada CAD/CAE RC, produženju i održavanju postojećih licenci programske podrške odnosno nabavu nove.

Ukoliko se situacija ne promijeni programski sustavi kojima su licence istekle ili će licence isteći do kraja tekuće godine neće se moći koristiti. Ovo se prije svega odnosi na korisnike CAD i CAE programskih sustava (sustavi za 3D modeliranje i analizu).

Molim koordinatore na institucijama da o situaciji upozore znanstveno nastavno osoblje koji koriste programske sustave nabavljene preko CAD/CAE RC u nastavi ili doktorskim istraživanjima na istek valjanosti licenci.

Također, anketom prikupljene potrebe za nastupajuću akademsku godinu nisu razmatrane te se stoga ne može očekivati realizacija.
U slučaju da dobijemo nove informacije koje bi eventualno mogle utjecati na promjenu situacije proslijediti ćemo ih e-mailom.

Referalni centar će i dalje pružati pomoć ustanovama uključenim u projekt CAD/CAE RC sukladno mogućnostima u novo nastaloj situaciji.

S poštovanjem

Voditelj projekta RC za CAD/CAE programsku podršku

Prof. dr.sc Dorian Marjanović